Icon "Четырехчастная" XIX Jahrhundert
Икона "Четырехчастная". Невьянская школа. Дерево, левкас, темпера. XIX век. Размер: 52х45 см.
Adresse Nizhegorodskaya Starina St. Beketova 24 603057 Nizhnij Novgorod Russland
Kontakt - Details +78 3141-216 04
Nutzungsbedingungen