David Miresashvili. Infantry Kaput

David Miresashvili. Infantry Kaput
About the artist
Я художник - любитель!