Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)

Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892) - photo 1

Tsukioka Yoshitoshi

Date and place of birt: 30 april 1839, Tokyo, Japan
Date and place of death: 9 june 1892, Tokyo, Japan
Nationality: Japan
Period of activity: XIX century
Specialization: Painter, Artist, Engraver
Art style: Japonismus

Artists Japan

Leiko Ikemura (1951)
Leiko Ikemura
1951
Carlo Scarpa (1906)
Carlo Scarpa
1906
Ritsue Mishima (1962)
Ritsue Mishima
1962
Shikō Munakata (1903)
Shikō Munakata
1903
Tadanori Yokoo (1936)
Tadanori Yokoo
1936
Kikuchi Yosai (1781)
Kikuchi Yosai
1781
Tetsuya Ishida (1973)
Tetsuya Ishida
1973
Sadamasa Motonaga (1922)
Sadamasa Motonaga
1922
Genso Okuda (1912)
Genso Okuda
1912
Takashi Murakami (1962)
Takashi Murakami
1962
Noriyuki Haraguchi (1970)
Noriyuki Haraguchi
1970
Shizuko Yoshikawa (1934)
Shizuko Yoshikawa
1934
Yasumasa Morimura (1951)
Yasumasa Morimura
1951
Yoshitomo Nara (1959)
Yoshitomo Nara
1959
Osamu Nakajima (1937)
Osamu Nakajima
1937
Takuro Kuwata (1981)
Takuro Kuwata
1981

Artists Japonismus

Ōkyo Maruyama (1733 - 1795)
Ōkyo Maruyama
1733 - 1795
Kyonaga Torii (1752 - 1815)
Kyonaga Torii
1752 - 1815
Chen Yifei (1946 - 2005)
Chen Yifei
1946 - 2005
Tōshūsai Sharaku (1794)
Tōshūsai Sharaku
1794
Nguyen Gia Tri (1908 - 1993)
Nguyen Gia Tri
1908 - 1993
Henri Rivière (1864 - 1951)
Henri Rivière
1864 - 1951
Taikan Yokoyama (1868 - 1958)
Taikan Yokoyama
1868 - 1958
Kunyoshi Utagawa (1796 - 1861)
Kunyoshi Utagawa
1796 - 1861