Icon of Akhtyrskaya mother of God 18th century

Icon of Akhtyrskaya mother of God 18th century
Icon Of Akhtyrskaya Mother Of God

18th century

245Х285мм

Ukraine kozachchyna

old Kyoto

silver halos
AddressGallery Atribut KievShelkovitchnaya 30-A00000 KievUkraine
Contact details+38 098 373-29-52
Conditions of purchase